Intratekálna baklofenová pumpa je moderným riešením pre ľudí s ťažkou spasticitou, ktoré umožnil rozvoj neuromodulačnej liečby. Baklofenová pumpa sa úspešne používa tam, kde už lieky nestačia, respektíve ich vysoká dávka spôsobuje negatívne nežiadúce účinky.

Liečba baklofenovou pumpou

Cieľom neuromodulačnej liečby pomocou baklofenovej pumpy je znížiť počet a intenzitu svalových kŕčov a priblížiť svalové napätie do normálu. Baklofenová pumpa je často poslednou nádejou pre ľudí s ťažkou spasticitou a ich blízkych.

Skúsenosti pacientov

Baklofénová pumpa

predstavuje medicínsky a technologicky jeden z najdokonalejších dávkovacích systémov. Je diskovitého tvaru (cca 7 cm x 2,8 cm) a jej kovové časti sú vyrobené z titanu. Baklofenová pumpa sa implantuje v oblasti brucha a prepája sa s intratekálnym priestorom (nervovým systémom) miechy prostredníctvom ohybných silikónových katétrov. Do tohto priestoru baklofenová pumpa dodáva presne stanovené dávky liečiva – baklofénu vo forme tekutiny.

Tým, že liečivo smeruje priamo k mieche je výsledok liečby účinnejší a umožňuje používať výrazne nižšie dávky ako v prípade podávania baklofénu v tabletkovej forme a teda s minimom nežiadúdich účinkov. Celkovú dennú dávku podaného baklofénu je možné znížiť až 100-násobne.Čo je to baklofén?

Baklofén je liek, ktorý zmierňuje spasticitu (nadmerné svalové napätie). Je derivátom diazepamu a je označovaný ako agonista (látka napodobujúca účinok) prirodzeného nervového prenášača (neurotransmitora), ktorý sa bežne nachádza v organizme. V prvej línii sa spasticita lieči podávaním liekov v tabletkách (perorálne). V tejto forme sa metabolizuje v pečeni a z väčšej časti je baklofén v nezmenenej podobe vylučovaný obličkami. U niektorých pacientov je k dosiahnutiu účinku potrebné dávky zvyšovať, čo však môže viesť k nežiadúcim účinkom ako zvracanie, nevolnosť, zmätenosť, poruchy pamäte a sústredenia. Práve v tomto prípade sa môže podať baklofén vo forme roztoku do nervového systému miechy pomocou programovateľnej baklofenovej pumpy. Baklofén v roztoku účinkuje už vo veľmi nízkych dávkach, a teda s minimom nežiadúcich účinkov.

Baklofenová pumpa dávkuje liečivo baklofén priamo do nervového systému miechy, vďaka čomu zmierňuje prejavy spasticity účinnejšie a za použitia nižších dávok.

Pacienti po implantácii baklofenovej pumpy uvádzajú:

  • Menej kŕčov
  • Menšie bolesti
  • Lepšiu psychickú a mentálnu pohodu
  • Plnohodnotnejší a samostatnejší život

Kde sa mám obrátiť,
ak chcem baklofenovú pumpu?

O podávaní baklofenu pumpou rozhoduje neurológ. Implantáciu realizuje neurochirurg na špecializovanom pracovisku. Spýtajte sa na možnosť liečby baklofenovou pumpou svojho neurológa alebo kontaktujte priamo špecializované pracoviská.

 

kontaktujte odborníka

Testovacia dávka

Ešte pred implantáciou pumpy podstupujú pacienti test s podaním testovacej dávky baklofénu. Sami pacienti sa tak ešte pred operačným zákrokom zoznámia s touto terapiou, získajú reálnu predstavu o možnostiach liečby baklofenovou pumpou - či bude liečba baklofenovou pumpou pre nich účinná a aké zmeny môžu očakávať.

 

 

Implantácia baklofenovej pumpy

Implantácia baklofenovej pumpy je štandardným operačným zákrokom, pri ktorom je pacient v celkovej anestéze. Baklofenová pumpa sa najčastejšie implantuje do podkožia v dolnej časti brucha a prostredníctvom tenkej ohybnou hadičky sa prepája s intratekálnym priestorom miechy kam následne dodáva požadované množstvá účinnej látky baklofenu. Celý operačný zákrok netrvá dlhšie ako hodinu.

Sledovanie a doplňovanie baklofenovej pumpy

Následná starostlivosť o pacienta po implantácii baklofenovej pumpy spočíva v pravidelných kontrolách, kedy lekár doplňuje liek do rezervoáru pumpy a podľa potreby upravuje dávkovanie. Liečivo obsiahnuté v pumpe vystačí až 6 mesiacov. Následne chodia pacienti do nemocnice na doplnenie nového liečiva. Nové liečivo sa injektuje priamo do rezervoáru pumpy striekačkou cez kožu prostredníctvom takzvaného doplňovacieho portu ktorý je uzatvorený chlopňou. Tá zaručí že sa po doplnení priestor opäť uzavrie. Súčasťou liečby môže byť aj samostatný pacientsky ovládač. Pacient si vďaka nemu môže pridať liečbenú dávku baklofénu podľa potreby napríklad pre lepší spánok v noci alebo pre ľahšiu rehabilitáciu počas dňa. Použitie pacientskeho ovládača indikuje lekár. Životnosť pumpy je 7 rokov. Po siedmych rokoch sa vnútorná batéria, ktorá pumpu poháňa, vybije a je potrebné pumpu vymeniť.

Kontaktujte odborníka

Detská spasticita
MUDr. František Horn

DFNsP Bratislava - Kramáre
Ambulancia Vrodených Vývojových Chýb
Centrálnej nervovej sústavy
1. Poschodie, č.d. 111

Tel.: +421 2 59371 774
Help line: + 421 908 586 251
Email: detskaspasticita@gmail.com

Úrazy chrbtice a skleróza multiplex
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.

FNsP Nové Zámky
Neurochirurgická ambulancia
8. poschodie monobloku – vestibul

Tel.: 035 691 2274
Email: nch.ambulancia@nspnz.sk

Copyright © 2017 - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.